tel. (+48) 757-210-506 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Polityka prywatności i stosowania cookies

 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, a mianowicie:  zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Kiedy Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Polityka prywatności ma zastosowanie w każdym przypadku w których Mirosław Celuch - Dyrektor Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Radomierzycach, dalej jako administrator, jest administratorem danych osobowych i je przetwarza. Dotyczy to sytuacji, w której administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby fizycznej  jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Realizujemy swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 i art. 14 RODO.

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mirosław Celuch - Dyrektor Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Radomierzycach, Radomierzyce 76, 59-900 Zgorzelec, określany w niniejszej polityce jako administrator.

2. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą elektroniczną : m.celuch@gmina.zgorzelec.pl

lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres rejestrowy Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Radomierzycach, Radomierzyce 76, 59-900 Zgorzelec.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

W czasie twojej wizyty na naszej stronie internetowej, funkcjonującej pod adresem www.crtradomierzyce.pl, zbieramy takie dane jak:

 1. Twój numer IP;
 2. Informację o twojej lokalizacji;
 3. Informację pozyskiwane przez Google Analytic, które zbierają takie dane jak: informacja o systemie operacyjnym, informacja o przeglądarce z jakiej korzystasz etc.
 4. Twój adres e-mail;
 5. Pozostawiony przez ciebie numer telefonu do kontaktu;
 6. Dane jakie dobrowolnie nam przekażesz w momencie złożenia zapytania przez stronę i dalszej korespondencji za pomocą poczty elektronicznej.

 Dane te zbieramy w celu:

1. Sporządzenia oferty oraz współpracy

Mamy prawo przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług, inne dane niezbędne jeżeli zajdzie taka konieczność.

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na zadane pytania. 

W toku naszej współpracy lub przed jej zawarciem możesz zadawać nam pytania, składać skargi lub reklamacje, na które będziemy odpowiadać.

5 . Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane te przetwarzamy w ściśle określonych celach, przez wyznaczonych do tego pracowników lub osobiście przez administratora danych. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

6. Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostaną przekazane następującym podmiotom:

1. Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony www.crtradomierzyce.pl Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do wyświetlania powiadomień, do wysyłki wiadomości e-mail, do analizy ruchu w Serwisie, serwery;

2. Organy państwowe

Twoje dane osobowe udostępniamy, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3. Księgowym oraz kancelariom prawnym

Zebrane dane przekazujemy naszym księgowym w celu wykonania usług księgowych oraz firmom, które współpracują z administratorem w zakresie świadczenia usług prawnych.

 1. Przekazywanie danych poza UE lub EOG.

Administrator nie będzie przekazywał twoich danych poza teren UE oraz EOG.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników, jakie wynikają z pobierania i przetwarzania ich przez pliki cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Dane udostępnione nam poprzez korespondencję e-mail tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres i inne przechowujemy przez okres 3 lat. Dane te są odpowiednio zarchiwizowane i przechowujemy je przez okres odpowiedzialności odszkodowawczej, co do której możemy być zobowiązani na Twoją rzecz, jeżeli przyczynimy się do powstania szkody. Dane te są nam niezbędne do identyfikacji osoby, która wystąpiła by z roszczeniem oraz identyfikacji ewentualnego zdarzenia. Po wskazanym wyżej okresie dane z bazy zapytań są trwale usuwane.

 1. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych?

Każdy użytkownik odwiedzający naszą stronę, zgodnie z przepisami RODO ma prawo do :

 1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. sprostowania– na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 3. usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. ograniczenia przetwarzania– na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba lub są operacje przetwarzania danych wynikają z zawartej umowy lub przepisów prawa.
 5. przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 7. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 8. wycofania zgody– jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 9. do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (ze względu na poziom skomplikowania technicznego lub formalnego)– nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych 30 dni informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

W każdej chwili możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10 . Jak dbamy o Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Firma posiada wdrożone odpowiednie polityki przechowywania danych osobowych oraz procedury pracy z nimi. Wszyscy nasi pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu pracy z danymi osobowymi, przez co posiadają niezbędną wiedzę, aby chronić Twoje dane.

 1. Pliki cookies, analiza ryzyka bezpieczeństwa w sieci oraz zbieranie danych.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Jak już wspomnieliśmy w trakcie Twojej wizyty na naszym serwisie możemy zbierać informację o Twojej aktywności. Jeżeli nie chcesz aby system dokonywał zbierania informacji o Tobie sugerujemy zainstalowanie wtyczki Ghostery lub innej pełniącej podobną funkcje. Wówczas nie będą pobierane dane zbierane automatycznie.

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, aby dostosować Serwis do potrzeb odwiedzających stronę oraz w celach statystycznych. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych  cookies.

Serwis wykorzystuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

W ramach cookies, które służą do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, zbieramy dane w celach statystycznych, a mianowicie:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • integracja z portalem społecznościom;

W celu wykonywania ww. czynności wykorzystujemy narzędzia następujących serwisów:

 • Google w tym narzędzie Google Analytics;

Dane te służą nam w celu poprawy wydajności strony, jej atrakcyjności oraz w celu orientacji jakie produkty cieszą się zainteresowaniem ze strony Użytkowników. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, z osoba, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

W punktach poniżej, Administrator przedstawia w jaki sposób w najbardziej popularnych przeglądarkach można wyłączyć możliwość obsługi plików cookies:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

Usuwanie plików Cookie,
Domyślne blokowanie plików Cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

W menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

W menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień Użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

W menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”

 1. Zagrożenia w sieci

Każdy użytkownik sieci oraz odwiedzający naszą stronę internetową powinien być świadomy, że korzystanie z usługi świadczonej na odległość za pomocą sieci publicznej wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

 1. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samo powielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
 2. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
 3. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 4. możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
 5. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
 6. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika.

W celu zminimalizowania lub eliminacji wyżej wskazanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci programu antywirusowego, który chroni komputer, pocztę e-mail, ma wbudowaną zaporę antywirusową (firewall) oraz aktywnie sprawdza odwiedzane strony www przed potencjalnym zagrożeniem.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. W niniejszej polityce zamieściliśmy informację, o których powinieneś wiedzieć w trakcie korzystania z serwisu oraz sieci Internet, aby mieć kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Dane kontaktowe

 

 • icon
  adres : Radomierzyce 76, 59-900 Zgorzelec
 • icon
  telefon : 757210506
 • icon
  godziny otwarcia :

O nas

 

Jesteśmy najmłodszą jednostką organizacyjną samorządu gminy Zgorzelec. Powstaliśmy 1.09.2015 roku. Naszym głównym celem jest upowszechnianie masowej turystyki, rekreacji i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców naszej” małej ojczyzny” więcej...